JÄMERÄ on energiasäästlik

JÄMERÄ - energiasäästlik lahendus

Jämerä majad on turul ainsad täiskivimajad. Jämerä majades leiab soojapidav poorbetoon kasutamist hoone kõikides konstruktsioonides.

JÄMERÄ massiivsetest kuni 500 mm paksustest plokkidest valmivad soojapidavad välisseinad, mis ei vaja isegi Soome karmis põhjamaises kliimas täiendavat soojustamist.

JÄMERÄ plokkidest valmivad samuti kandvad siseseinad ja kerged mittekandvad vaheseinad. Avade sildamiseks kasutatakse poorbetoonist silluseid ning vahelagede ja katuslagede ehitamiseks poorbetoonist paneele. Kõikide Jämerä toodete mõõtmed on sellised, et neid oleks lihtne omavahel kokku sobitada, see on nagu LEGO klotsidest mängumajade ehitamine. Jämerä kivimaja kerkib kiiresti ning kõik sõlmed ja liitumised on lihtsad, õhu- ja soojapidavad. 

JÄMERÄ massiivsed poorbetoonist majaseinad omavad häid temperatuuri ja niiskuse akumulatsiooninäitajaid ning tasandavad seetõttu hästi nii ööpäevaringseid temperatuurikõikumisi kui ka ajutisi õhuniiskuse muutusi.  Tänu poorbetooni võimele tasandada temperatuurikõikumisi vähenevad talvel maja küttekulud ning väheneb suvine toaõhu jahutamise vajadus.

See, et Jämerä majade välisseinad, kõik sõlmed ja liitumised on maja kogu ekspluatatsiooni aja õhupidavad, on äärmiselt oluline energiatõhususe seisukohalt - soojakaod läbi õhulekete on praktiliselt olematud. Ilma eriliste pingutusteta on ehitajatel lihtne saavutada isegi passiivmaja rangele õhutiheduse nõudele vastavat majakarpi.

Äärmiselt soojapidavad, massiivsed ja soojust akumuleerivad  Jämerä välisseinad võimaldavad ehitada 2013. aastal karmistunud energiatõhususe miinimumnõuetele (ET≤160kWh/m² aastas) vastavaid madalate küttekuludega kaasaegseid eramuid ilma välisseinte  soojustamiseta.  Kasutades Jämerä majades kõrge kasuteguriga soojatagastusega ventilatsiooni ning kütteallikana soojuspumpa, saame väga madala energiatarbe, mis vastab madalenergiahoone nõuetele ET≤120kWh/m² aastas. Samuti on võimalik Jämerä maju ehitada liginullenergiamajadena (ET≤ 50 kWh/m² aastas), mille eelduseks on täiendavalt kohapealne soojus- ja elektrienergia tootmine  päikesekollektoritega ja päikesepaneelidega.

Lisaks headele energiatõhususe näitajatele on Jämerä majade elanikud rahul meeldiva tubase mikrokliimaga, mille tagajaks on looduslikult puhastest materjalidest poorbetoon oma hea soojapidavusega ning soojuse ja niiskuse akumuleerimise võimega. Tervikuna poorbetoonist majakarp tagab ühtlase, meeldiva  toaõhu aastaringselt, Jämerä majades on talvel meeldivalt soe ja suvel meeldivalt jahe. Loomulikult oskavad Jämerä majade elanikud hinnata kivimajale iseloomulikku pikka kasutusiga.