Jämerä kivimaja

Jämerä kivimaja

1. Välissein

Massiivsed JÄMERÄ poorbetoonist kiviseinad on ainukesed ühekihilised homogeensed, sooja isoleerivad ja samas kandvad seinad turul. JÄMERÄ sein ei vaja lisasoojustust ja aurutõkkekilet, seetõttu on välissein hooldusvaba kogu hoone kasutusaja jooksul. Välisseina plokid laotakse õhukesel peenmördivuugil, mis lisab hoonele veelgi tihedust ja energiatõhusust.

 2. Katuslagi

JÄMERÄ poorbetoonist katuslagi annab majale püsiva õhutiheduse kogu maja kasutusaja vältel. Kivist katuslaega JÄMERÄ majad on tõestatult kõige tihedama konstruktsiooniga majad. Poorbetoonist katuslaes ei teki külmasildasid ning soojaisoleeriv poorbetoon vähendab soojustusvilla vajalikku paksust. Poorbetoonist paneele on võimalik paigaldada ka kaldu ehk neid saab edukalt kasutada ka viilkatustega majadel, mida ükski teine paneel ei võimalda. Kivist katuslagi on loomulikult ka tulekindel.

 Kivimaja terviklahendus3. Vahelagi

JÄMERÄ poorbetoonist vahelagi ei kriuksu, summutab heli ja annab majale juurde massiivsust ning tulekindlust. Poorbetoonist vahelagi minimiseerib külmasildade tekkimise võimaluse kuna vahelae materjal on sooja isoleeriv ning moodustab läbimõeldud sõlmlahendusi kasutades ühtse terviku samast materjalist välisseintega.

4. Sillused

JÄMERÄ majas kasutakse akna- ja ukseavade sildamiseks tehases valmistatud täpsete mõõtudega ja ruumilise terasarmatuuriga poorbetoonsilluseid.

5. Vaheseinad

JÄMERÄ vaheseinad on olenevalt kasutuskohast eri paksustega ning kandvad ja mittekandvad. JÄMERÄ poorbetoonist vaheseinad sobivad tubade eraldamiseks, tuletsooni eraldamiseks muust hoonest ning märgadesse ruumidesse, kuna ei karda niiskust.

6. Trepid

JÄMERÄ kivitrepp on massiivne, ei kõigu ega nagise. Trepp paigaldatakse juba majakarbi valmimise käigus ja seetõttu ei ole vaja kasutada ajutisi treppe. Trepiastmed võib katta erinevate materjalidega - näiteks laminaatparketiga, kiviplaatidega või täispuiduga.