fotolia-20322446.jpg
 

Individuaal- või tüüpprojekt?

Maja ehitamisel on projekti valik üks olulisemaid samme. Kas eelistada mõnda olemasolevat tüüpprojekti või luua nullist koos arhitektiga oma unistuste maja? Kuldne kesktee on võtta aluseks sobilik tüüpprojekt, mida oma vajadustele kohendada. Nii valmib tellija soovide järgi tehtud projekt, mis on soodsam ja kiirem kui individuaalprojekt. JÄMERÄ tüüpprojektide kataloogis on üle 50 maja, mis on inspireerinud tuhandeid tellijaid Soomest, Rootsist, Eestist, Venemaalt ja teistest riikidest. Eestis ehitatakse aastas kümneid JÄMERÄ kodusid, millest üle poole on tüüpprojektide alusel loodud.

Tutvu ka arhitekt Ott Ojamaa arvamusega


Miks eelistada JÄMERA tüüpprojekti?

JÄMERÄ tüüpprojekt sobib sulle kui tahad ehitada maja. Seda sõltumata sellest, millised on su soovid. Kuidas on see võimalik? Sa tahad ju isikupärast kodu, mis arvestab sinu soove ja krundi eripärasid.

Kolm viisi, kuidas kasutada JÄMERÄ tüüpprojekti:

Tutvu ka võrdlustabeligaIndividuaalprojekt arhitektuuribüroost
JÄMERÄ tüüpprojekt
JÄMERÄ kohendatud tüüpprojekt 
JÄMERÄ individuaalprojekt
Hind
JÄMERA kivimaja ostjale sisaldub paketis

X

Üldjuhul kuni 2000 eurot


X
Sõltub töö mahustX
Kuni 10% ehitushinnast 
X


Aeg
Keskmiselt üks kohtumine

XX
Keskmiselt kolm kohtumistX
Sõltub arhitekti ja kliendi visioonide kattuvusest
X


Soovid
Arvestab kliendi kõiki soove ja krundi piiranguid
X

X
Ei saa muuta kandvate seinte materjale ja asukohti

X

Arvestab kliendi soove ja piiranguid osaliselt


X
Küsi hinnapakkumist
JÄMERA kivimaja ehitajalt StoneEnergy OÜ
XXXX
Teistelt ehitajatelt
XXXX
Hinna täpsus
Läbiproovitud lahendused tagavad täpse hinnapakkumise

XXX
Lennukad ja unikaalsed lahendused võivad ehitushinda ootamatult kergitada või olla teostamatud
X


Ehitamine
Lihtne, sest sõlmlahendused on üheselt mõistetavad, korduvalt valmis ehitatud, neid on testitud Tallinna Tehnikaülikooli laborites ja põhjamises kliimas.

XXX
Sõltub valitud materjalidest ja projekti keerukusest. Varem läbi ehitamata ja katsetamata sõlmed võivad osutuda teostamatuteks või on vaja lisajooniseid.
X


Tulemus
Soojapidav, õhutihe, madalate kuludega kivimaja.

XXX
Sõltub kliendist, projektist, materjalist ja ehitajast.
XIndividuaalprojekt arhitektuuribüroost
JÄMERÄ tüüpprojekt
JÄMERÄ kohendatud tüüpprojekt 
JÄMERÄ individuaalprojekt
Hind
Tervikprojekti hind võib olla kuni 10% ehitusmaksumusest. Projekti mahus mööndusi tehes võib hakkama saada ka vähem, kui 10 000 euroga.
JÄMERÄ tüüpprojekt ja selle krundiga sidumine on tellijale paketis sisalduv.
Projekti maksumus sõltub muudatuse mahust ja üldiselt 2000 euro piiresse.
Maksumus sõltub projekti mahust. Hind kalkuleeritakse peale kliendi soovidega tutvumist.
Aeg
Endale sobiva "käekirjaga" arhitekti leidmisele kulub aega. Arhitekt võib jõuda ka tulemini, mis ei vasta kliendi ootustele. Kui arhitekti ja kliendi visioon kuidagi ei kattu, tuleb protsessi alustada nullist.
Tüüpprojekt on valmis kasutamiseks. Kohe projektjoonise kanda kliendi krundiplaanile, koostada seletuskirja ja taotleda omavalitsusest ehitusluba.
Olemasoleva tüüpprojekti muutmine on kiirem, kui individuaalprojekti nullist koostamine. Sageli piisab ühest kohtumisest, et kokku leppida soovitud muutused. 
JÄMERÄ individuaalprojekti koostamine nõuab kliendi soovide visualiseerimiseks aega. Reeglina piisab eskiislahenduse välja pakkumiseks kolmest kohtumisest.
Soovid
Individuaalprojekt arvestab kõikide kliendi soovide ja krundi piirangutega. Samas alati ei ühti konkreetse arhitekti ja kliendi nägemused ja isiklikud tõekspidamised.
Tasuta JÄMERÄ tüüpprojektis ei saa muuta kandvate konstruktsioonide materjali ja asukohti. Klient saab hoones valida ise endale sobiva viimistluse ja kattematerjalid.
JÄMERÄ kivimaja pannakse kokku plokkidest, laias valikus sillustest ja paneelidest - nii saab klient vastavalt oma soovidele tüüpprojekti muuta.
JÄMERÄ individuaalprojekti arvestab kõikide kliendi soovide ja krundi piirangutega. Arhitekt soovitab ja pakub lahendusi.
Ehituspakkumised
Arhitekti koostatud projekti järgi võib maja ehitamiseks pakkumisi võtta nii traditsioonilistelt ehitajatelt, kui StoneEnergy OÜ-lt, kes teeb pakkumise JÄMERA kivimaja ehitamiseks. Ehitaja kalkuleerib töö ja materjali kulu põhjal hoone ehitamise maksumuse. Tuleb arvestada, et unikaalsed ja lennukad lahendused on reeglina kallimad.
Projektile saab võtta hinnapakkumise nii StoneEnergy OÜ-lt, kui konkureerivatelt ehitajatelt. Korduvalt valmis ehitatud lahendused võimaldavad teha täpse pakkumise.
Projektile saab võtta hinnapakkumise nii StoneEnergy OÜ-lt, kui konkureerivatelt ehitajatelt. JÄMERÄ tüüpprojektile tuginedes saab anda hinnakalkulatsiooni juba projekteerimise algstaadiumis.
Projektile saab võtta hinnapakkumise nii StoneEnergy OÜ-lt, kui konkureerivatelt ehitajatelt. JÄMERÄ tüüpprojektile tuginedes saab anda hinnakalkulatsiooni juba projekteerimise algstaadiumis.
Ehituse jälgimine
Ehitamise lihtsus sõltub valitud materjalidest ja projekti keerukusest. Varem läbi ehitamata ja katsetamata sõlmed võivad osutuda teostamatuteks või nende realiseerimiseks vajab ehitaja lisajooniseid.
JÄMEÄ tüüpprojekti järgi on lihtne ehitada. Sõlmlahendused on korduvad ja üheselt mõistetavad. Neid on testitud nii Tallinna Tehnikaülikooli laborites, kui ka Põhjamaade karmides ilmastikuoludes.
JÄMERÄ muudetud tüüpprojektis kasutatakse ennast tõestanud sõlmlahendusi. Ehitamine on lihtne ja lõpptulemus on soojapidav ja õhutihe hoone.
JÄMERÄ individuaalprojektis kasutatakse ennast tõestanud sõlmlahendusi. Ehitamine on lihtne ja lõpptulemus on soojapidav ja õhutihe hoone.
Kokkuvõte
Tellides projekti arhitektuuribüroost saab klient omale soovikohase maja. Potentsiaalsed probleemid - arhitektiga ühise keele leidmine ja üllatused ehitusel.
JÄMERÄ tüüpprojekt annab kindluse, et ehitus sujub ladusalt ja ebameeldivate üllatusteta. See on hea võimalus hoida kokku kodu ehitamiseks kuluvat raha ja aega.
JÄMERÄ muudatusetuga projekti kasutamine annab tänu tüüpsõlmedele kindluse, et ehitus sujub ladusalt. See on hea võimalus hoida kokku kodu ehitamiseks kuluvat raha ja aega.
JÄMERÄ individuaalprojekteerimine annab unikaalse lõpplahenduse ja kindlustunde, et hoone on lihtsalt ehitatav. Arvesta, et projekteerimiseks kulub rohkem aega.

Olenemata lahendusest on oluline, et tellija mõtleks kaasa juba hoone projekteerimisel. Ära vaata kõrvalt vaid mõtle aktiivselt ning tee ettepanekuid. Ainult nii on võimalik saada sulle ja oma perele meeldiv kodu.

 
 

Soovin lisainfot

Hakkan ehitama *

Soovin
 et müügiesindaja võtaks minuga ühendust
 Jämerä uudiskirja

Saadan failidKrunt *

Krundi asukoht

Soovin lisainfot

Luban lisada oma andmed JÄMERÄ kliendiandmebaasi ja saata mulle reklaammaterjale. *