depositphotos-94202868-original.jpg
 

JÄMERÄ - ENERGIASÄÄSTLIK LAHENDUS

Jämerä majad on turul ainsad täiskivimajad. Jämerä majades leiab soojapidav poorbetoon kasutamist hoone kõikides konstruktsioonides.

JÄMERÄ massiivsetest kuni 500 mm paksustest plokkidest valmivad soojapidavad välisseinad, mis ei vaja isegi Soome karmis põhjamaises kliimas täiendavat soojustamist.

JÄMERÄ plokkidest valmivad samuti kandvad siseseinad ja kerged mittekandvad vaheseinad. Avade sildamiseks kasutatakse poorbetoonist silluseid ning vahelagede ja katuslagede ehitamiseks poorbetoonist paneele. Kõikide Jämerä toodete mõõtmed on sellised, et neid oleks lihtne omavahel kokku sobitada, see on nagu LEGO klotsidest mängumajade ehitamine. Jämerä kivimaja kerkib kiiresti ning kõik sõlmed ja liitumised on lihtsad, õhu ja soojapidavad.

JÄMERÄ massiivsed poorbetoonist majaseinad omavad häid temperatuuri ja niiskuse akumulatsiooninäitajaid ning tasandavad seetõttu hästi nii ööpäevaringseid temperatuurikõikumisi kui ka ajutisi õhuniiskuse muutusi. Tänu poorbetooni võimele tasandada temperatuurikõikumisi vähenevad talvel maja küttekulud ning väheneb suvine toaõhu jahutamise vajadus.

See, et Jämerä majade välisseinad, kõik sõlmed ja liitumised on maja kogu ekspluatatsiooni aja õhupidavad on äärmiselt oluline energiatõhususe seisukohalt,  soojakaod läbi õhulekete on praktiliselt olematud. Ilma eriliste pingutusteta on ehitajatel lihtne saavutada isegi passiivmaja rangele õhutiheduse nõudele vastavat majakarpi.

Äärmiselt soojapidavad, massiivsed ja soojust akumuleerivad Jämerä välisseinad võimaldavad ehitada ka 2020. aastal karmistuvate energiatõhususe miinimumnõuetele (A-klass) vastavaid madalate küttekuludega kaasaegseid eramuid ilma välisseinte soojustamiseta. Kasutades Jämerä majades kõrge kasuteguriga soojatagastusega ventilatsiooni ning kütteallikana soojuspumpa, saame väga madala energiatarbe, mis vastab A-klassi nõuetele, kui lisada majale mõned päikesepaneelid.

Lisaks headele energiatõhususe näitajatele on Jämerä majade elanikud rahul meeldiva tubase mikrokliimaga, mille tagajaks on looduslikult puhastest materjalidest poorbetoon oma hea soojapidavusega ning soojuse ja niiskuse akumuleerimise võimega. Tervikuna poorbetoonist majakarp tagab ühtlase, meeldiva toaõhu aastaringselt, Jämerä majades on talvel meeldivalt soe ja suvel meeldivalt jahe. Loomulikult oskavad Jämerä majade elanikud hinnata kivimajale iseloomulikku pikka kasutusiga.

 

NÄIDE JÄMERÄ MAJA ENERGIATARBEST

Jämerä maja: Cube 1

Jämerä maja: Cube 1
Köetav pind:171,4 m², 2- korruseline
Hoone maht: 449 m³
Soojusallikas:maasoojuspump
Küttesüsteem:
põrandaküte
Soojustagastiga ventilatsioonisüsteem:
kasutegur 80%
Arvutustes kasutatud õhulekkearv:
1,5 m³/hm²*

Arvutustes on kasutatud energiatõhususe määruses toodud  standardkasutuse profiile, tegelik kasutus võib erineda sõltuvalt kasutaja harjumustest nagu sooja vee kasutamine, ruumi sisetemperatuur, kodumasinate kasutamine jne.

Energiaklass
(liginullenergiamaja)
B (madalaenergiamaja)
Küttesüsteem
Maasoojuspump
Päikespaneelid (m2)
6
0
ET-arv**
48 kWh/m2a
100 kWh/m2a
Kütteenergia hinnanguline kulu
0 kWh aastas
ostetav elekter 3840 kWh aastas
(päikesepaneelid toodavad rohkem, kui kütteks vaja on )
Elektriseadmete ja valgustuse hinnanguline kulu
Juurde ostetav elekter 4140 kWh aastas
ostetav elekter 4750 kWh aastas

*Hoone õhupidavust (õhulekkearvu) mõõdetakse valmis hoonel spetsiaalse mõõtmisega.
Tampere Tehnikaülikooli läbiviidud uuringute kinnitusel on Jämerä majade õhulekkearv mitte suurem kui 1,5m³/hm².

**Energiaklass iseloomustab hoone energiatarvet vastavalt Energiamärgise määrusele (A-liginullenergiahoone; B-madalenergiahoone; C-miinimumnõuetele vastav hoone jne, kuni H-energiaklassini välja)
*** ET-arv on arvutuslik energiakulu köetava pinna m² kohta vastavalt Eesti energiatõhususe arvutamise metoodikale, kasutades kaalumistegureid energiakandjatele.

 

Soovin lisainfot

Hakkan ehitama *

Soovin
 Soovin, et müügiesindaja võtaks minuga ühendust
 Soovin Jämerä uudiskirja

Saadan failidKrunt *

Krundi asukoht

Soovin lisainfot

Luban lisada oma andmed JÄMERÄ kliendiandmebaasi ja saata mulle reklaammaterjale. *