kalliomaentie-jam-0001910571662.jpg
 
 

JÄMERÄ JA LIGINULLENERGIAMAJA 

Alates 2020 tohib ehitada ainult liginullenergiahooneid. Energiatõhususe määrus kehtestas eramutele erandi. Liginullenergiahoone nõuet ei kohaldata väikeelamule köetava pinnaga kuni 220 ruutmeetrit. Sellised eramud peavad vastama madalenergiahoone nõudele. Jämerä majaprojekte on alates 2010 aastast standardina projekteeritud 500 mm seintega ja need sobivad nii täna kui ka pärast 2020 aastat liginullenergiamajadena ehitamiseks. Lisaks JÄMERÄ 500 seinte heale soojapidavusele on ühekihilistel seintel veel täiendavad plussid:

 • Lihtne tagada ja kontrollida ehituskvaliteeti
 • Sein ei vaja aurutõkkekilet ega tuuletõkkeplaati
 • Tänu õhutihedale materjalile, liimvuugile ja vertikaalsetele otsavuukidele plokkide otstes on ehitajal lihtne saavutada liginullenergiamajas nõutavat õhutihedust
 • Massiivne kivisein vähendab veelgi küttekulusid seoses lühiajaliste temperatuurikõikumiste silumisega tänu seina soojuse akumulatsioonivõimele
 • Homogeenses poorbetoonseinas ei teki kastepunkti, mis on reaalne risk kihilistes seinakonstruktsioonides
 • Kivisein on ajas kestev lahendus

Mis on liginullenergiamaja?

Väikeelamute energiatõhususarvu kavandatavad piirväärtused

Hoone

Liginullenergiahoone ET-arvu piirväärtus (A-energiaklass)

Väikeelamu kuni 120m²

≤ 145 kWh/(m²·a)

Väikeelamu 120m² kuni 220m²

≤ 120 kWh/(m²·a)

Väikeelamu üle 220m²

≤ 100 kWh/(m²·a))*

*) Hoone tüübile kehtestatud miinimumnõue

Hoone

Madalenergiahoone ET-arvu piirväärtus (B-energiaklass)

Väikeelamu kuni 120m²

≤ 165 kWh/(m²·a)

Väikeelamu 120m² kuni 220m²

≤ 140 kWh/(m²·a)

Väikeelamu üle 220m²

≤ 120 kWh/(m²·a))*

*) Hoone tüübile kehtestatud miinimumnõue

LIginullenergiataset on reeglina võimalik saavutada mistahes seinamaterjalide kasutamisel ainult päikesepaneelidega energiat täiendavalt oma tarbeks tootes. Samas on sobiva majaprojektiga ja maasoojuspumpadega võimalik projekteerida ka liginullenergiamaja ilma päikesepaneelideta. Mitte ühelegi hoonele, ka eramule suurema köetava pinnaga kui 220m², ei rakendata liginullenergianõuet sel juhul, kui päikeseenergiasüsteemi paigaldamine ei ole majanduslikult põhjendatud või tehniliselt teostatav. Sel juhul peab uue ehitatava hoone energiatõhususarv vastama madalenergiahoone nõudele.

Liginullenergiamaja JÄMERÄ tüüpprojekti Noppa näitel 

Jämerä Nopa

 • köetav pind 136 m²
 • katus, U=0,10 W/(m²·a)
 • põrand, U=0,14 W/(m²·a)
 • aknad-uksed, U=0,9 W/(m²·a)
 • q50 = 1,5 m³/hꞏm² @50Pa
Välisseinte materjal
Hoone ET-arv ilma  PV-paneelideta
Energiaklass ilma päikese-paneelideta
Järgmise energiaklassi nõue / ET-arvu ülemine piir
Aastane vajalik taastuv- energia toodang, kWh
Vajalik päikese-paneelide kogus, tk
Päikese-paneelide kogupindala, m²
Küttsesüstem: gaasikatel
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a)
150
C
B/140
680 kWh
7
11,2
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a)
143
C
B/140
204 kWh
2
3,2
Kütesüsteem: õhk-vesi soojuspump
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a)
125
B
A/120
340
4
6,4
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a)
121
B
A/120
68
1
1,6
Kütesüsteem: maasoojuspump
ECOTERM+ 375, U=0,20 W/(m²·a)
107
A
    
ECOTERM+ 500, U=0,15 W/(m²·a)
103
A
    


 • Graafikutel on toodud küttekulude ja välisseinte soojakadude hinnangulised osakaalud
 • Energiaarvutused on teostatud programmiga IDA-ICE, arvutused on teostanud pädev energiaarvestuste spetsialist. Päikeseenergiatootmisel on arvestatud firma Naps Solar Saana 300-310 PV-paneelidega.