-mg-3562-copy.jpg
 

Kui tellija on endale selgeks teinud on vajadused ja võimalused ning laseb arhitektil kui professionaalil kaasa rääkida tema kogemustest planeeringu, materjalide ja võimaluste osas, ongi suurepärane lahendus sündimas.

Ebastandardsed lahendused on põnevad

OÜ Majaprojekt arhitekt Ene Priimets

Vahel on hoonete projekteerimine lihtne – neljakandiline krunt ja klassikaline maja. Teinekord seavad aga krundi kuju ning tellija erisoovid arhitekti keerulisse situatsiooni, kus projekteerimine muutub nagu ristsõna koostamiseks: kõik tähed peavad pärast mitut proovimist lõpuks oma kohale asetsema.

Just selline eramu kerkis Tallinna lähistel Luigele. Ebastandardne krunt, selle asetsemine kitsa tupiktänava lõpus ning aktiivsete ja paljude hobidega tellijad ei teinud maja planeerimiseks sugugi lihtsaks. Kuid selle võrra oligi töö oluliselt põnevam. Kui tavaliselt alustavad inimesed oma eramu planeerimist garaaži paikapanekust krundile – sest see on suur ruum ning selle uste avanemine õigele poole on oluline – siis Luige eramu omanikud loobusid garaažist. Selle võrra sai loobuda ka harjumispärasest planeeringust. Nende jaoks olid hoopis tähtsamad kõikvõimalikud abi- ja eriruumid nagu suur sahver ja avar tööruum meisterdamiseks.

Hoone kõrgus oli enamas jaoks ühe- ning osaliselt kahekorruseline. Huvitav oli see, et teisele korrusele kavandati saun ning sauna eesruum, mis samal ajal täidab ka raamatukogu funktsiooni. Sauna eesruumist avaneb uks suurele, esimese korruse katusel asetsevale terrassile. Tellijad teadsid väga täpselt, milliseid ruume nad soovivad ja et just saun tuleb teisele korrusele. Muus osas anti arhitektidele vabad käed ehk tema tööks jäi kokku panna kõik tahetud eri- ja abiruumid, mõelda välja nendevaheline „liiklus“ ning arvutada optimaalseim pinnakasutus, et kuhugi ei jääks kasutut ruumi. Samal ajal pidi arvestama erikujulise krundiga, millel kasvavad suured elujõulised männid sooviti samuti alles jätta.

Materjali valik oli samuti kliendil juba eelnevalt tehtud. Sooviks oli kivimaja ning kui otsustati Jämerä kasuks, arvutati kogu projekt täpselt Jämeräst saadud ploki- ja sillusemõõtmetega klappima. Positiivne on, et tehasel on väga tugev klienditugi ning kuna kõik kiviosad telliti ühest kohast, oli lihtne parima lahenduse saamiseks projekteerida juba tehase poolt väljatöötanud sõlmi. Hea on ka tõdeda, et tänapäevane kivimaja on ikkagi kivist ehk siis plokke ei pea hakkama katma villa- või penoplastiga, vaid maja on tugev välja nii seest kui ka väljast.

Hea on teha koostööd tellijaga, kellel on olemas oma nägemus. Kui tellija on endale selgeks teinud on vajadused ja võimalused ning laseb arhitektil kui professionaalil kaasa rääkida tema kogemustest planeeringu, materjalide ja võimaluste osas, ongi suurepärane lahendus sündimas. Kindlasti peavad mõlemad pooled olema valmis veidi oma mõtetes järele andma, et lõpptulemus ei oleks liiga pealepressitud ja radikaalne ega muutuks liiga kalliks või ebapraktiliseks. Eramu planeerimine on ikkagi arhitekti ja tellija väga lähedane koostöö.
elukeskkond ja ühtlane visuaalne kompleks, säilitades olemasolev looduslik miljöö. Seega valisime viimistluseks krohvitud seina kombineerituna heledate ja tulemade toonidega, mis sobitub kenasti keskkonda. Varikatuse juures kasutasime puitdetaile.

 
 
 

Soovin lisainfot

Hakkan ehitama *

Soovin
 Soovin, et müügiesindaja võtaks minuga ühendust
 Soovin Jämerä uudiskirja

Saadan failidKrunt *

Krundi asukoht

Soovin lisainfot

Luban lisada oma andmed JÄMERÄ kliendiandmebaasi ja saata mulle reklaammaterjale. *